Máy cắt bê tông chạy xăng

Máy cắt bê tông

động cơ xăng

lưỡi cắt phi 400

cắtt sâu 12cm

xuất xư:CHi Na

Danh mục: