Máy cắt bê tông chạy dầu

Máy căt bê tông

động cơ diezen

có đề

đường kính lưỡi cắt phi 500

cắt sâu 15cm

xuất xứ ;Chi Na

Danh mục: