Máy cắt sắt GQ 50

Máy cắt sắt GQ

cắt đến phi 32

chạy điện 3 pha

xuất xứ :CHI NA

Danh mục: