Máy cắt sắt GQ 45

Máy cát săt GQ45

chạy điện 3 pha 3kw

cắt đến phi 28

xuất xứ :ChiNa

Danh mục: