Máy cắt sắt GQ40

Máy cắt sắt GQ 40

cắt đến phi 25

chạy điện 3 pha

xuất xứ :CHI NA

Danh mục: