Máy đầm cóc MIKASA

Máy đầm cóc Nhật bãi mikasa MT55L

động cơ xăng 4 thì

đông cơROBIN 3.0

xuất xứ: Nhât Bản

 

 

Danh mục: