Máy đầm dùi

đầm dùi ZN

đông cơ 1 pha 1.5kw

day dùi phi 35-50

độ dài dây dùi 4-6m

xuất xứ :Chi Na

Danh mục: