Máy phun vữa

Máy phun vữa

động cơ 7.5kw

đẩy cao 12-15m

đẩy xa 25-30m

Xuất xứ :Chi Na

Danh mục: