Máy phun vữa

Máy phun vữa GLP 311

chạy điện 3 pha 7.5kw

đẩy cao 12 đến 15m

đẩy xa 25 đến 30m

công xuất : 3 – 4 m3/h

xuất xứ CHi Na

Danh mục: