Máy uốn đai tròn GF32

Máy uốn đai tròn GF 32

Chạy diện 3 pha

Uốn đai đến phi 25

xuấ xứ : Chi Na

Danh mục: