Máy uốn sắt GW 45

Máy uốn săt GW 45

động cơ 3 pha 3kw

uốn đến phi 28

xuất xứ :Chi Na

Danh mục: