Máy xoa nền bê tông

Máy xoa nền be tông

động cơ xăng

đông cơ Hon Da GX 160

đường kính lồng 1m

xuất xứ:chi Na