Phễu đổ bê tông

phễu để bê tông

dung tích 1m3

có bệ để đứng vận hành

Xuất xứ :Việt Nam