Cẩu quay mi li

cẩu quay mi ni

chạy điện 1 pha

Công xuất:: 300- 5000kg

xuất xứ :Chi Na